0888.202.000

Hiển thị 1–12 của 64 kết quả

Tụ Các Loại

Tụ 1000uf/25V ( 10 con )

15,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

Tụ 1000uf/35V ( 10 con )

20,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

Tụ 1000uf/50V

4,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

Tụ 100uf/35v ( 10 con )

20,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

Tụ 100uf/450v (30 x 22 )

15,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

TỤ 101 (GÓI = 50C )

20,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

Tụ 102 ( 1 gói = 50c )

20,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

Tụ 103 ( 10con )

15,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

TỤ 103 (GÓI = 50C )

20,000 
Chi tiết

Tụ Các Loại

Tụ 104 ( 1 gói = 50c )

20,000 
Chi tiết