Hiển thị 1–12 của 46 kết quả

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

10983LI 10983 Mới chính hãng

100,000 
Chi tiết
Hết hàng

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

12F629-dip, MỚI CHÍNH HÃNG INFINEON

20,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

15N50G Mới chính hãng

12,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

33153 SMD Mới chính hãng

20,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

40WR21 Tháo Máy, Bao chạy

25,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

4N60 Mới chính hãng

Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

5N2510, Mới chính hãng

23,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

60R580PS Mới chính hãng

15,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

6ED003L06-F2, Mới chính hãng

45,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

6EDL04I06PT Mới chính hãng Infineon

75,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

BYC20X600 BYC20X Mới Chính hãng NXP

20,000 
Chi tiết