Hiển thị tất cả 6 kết quả

Trở Các Loại

Trở 0,68 / 2W/ 1%

1,000 
Chi tiết

Trở Các Loại

Trở 15K/2W/1%(Gói =50pcs)

25,000 
Chi tiết

Trở Các Loại

Trở 220R/ 3W/ 5%

1,000 
Chi tiết