IC Khếch Đại Thuật Toán, Ic Phao, Opam

2A20112B Mới chính hãng

80,000 
Chi tiết

IC Khếch Đại Thuật Toán, Ic Phao, Opam

74HC4066PWR 74HC4066 HC4066 Mới chính hãng

15,000 
Chi tiết

IC Lái Công Suất - Mosfet - IGBT

BYC20X600 BYC20X Mới Chính hãng NXP

20,000 
Chi tiết

Poto Triac Các Loại

BT136 Mới chính hãng ( 5 con )

25,000 
Chi tiết

Poto Triac Các Loại

BT134 Mới chính hãng ( 5 con )

25,000 
Chi tiết